Aktualne wytyczne postępowania u kobiet przed i po ekspozycji na samochód

osiołW ostatnich kilkudziesięciu latach zwiększyło się narażenie kobiet na bezpośredni kontakt z fotelem kierowcy. Wydaje się to szczególnie istotne w kontekście innych uczestników ruchu drogowego. Zaistniała więc potrzeba ujednolicenia zasad postępowania w przypadku kontaktu kobiety z kierownicą oraz kontaktu z kobietą za kierownicą. W obydwu sytuacjach stworzenie jednolitych wytycznych sprawiło ekspertom wiele trudu. Większość specjalistów w tej dziedzinie zrezygnowało już po pierwszych zdaniach wstępu. Ostała się jedna. Należy jednak zauważyć, że pomimo młodego wieku, jest ona wielce doświadczona w sprawach wykroczeń, przewinień i niedociągnięć na drodze. Podjęła więc wyzwanie i ustosunkowała się do licznych, niespójnych, haniebnie traktujących temat kobiety za kierownicą, dokumentów. Na potrzeby poniższych wytycznych oraz dla uproszczenia nomenklatury i usatysfakcjonowania odbiorców o feministycznych przekonaniach, kobieta za kierownicą przyjęła miano „Woźnicy”.

Continue reading Aktualne wytyczne postępowania u kobiet przed i po ekspozycji na samochód